Zöldunió

 

Elkötelezzük magunkat az Európa Tanács egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség alábbi elvei mellett:


Egyúttal ennek megfelelően: 

  • Betartjuk az emberi és az állampolgári jogokra vonatkozó normákat és a legteljesebb mértékben figyelemmel vagyunk mindazokra, akikkel tevékenységünk során kapcsolatban állunk.
  • Különös gondot fordítunk az életkor, nem, családi állapot, nemzeti-nemzetiségi hovatartozás, vallás, és egyéb alapokon történő megkülönböztetés elleni védelemre - amely mindenkit megillető emberi jog. 
  • Munkavállalóinkkal, megbízott Partnereinkkel való együttműködés során kizárólag az ellátandó feladathoz szükséges képességeket és képzettségeket vesszük figyelembe.
  • Biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk munkavállalóink számára. Nem alkalmazunk és szigorúan ellenezzük a kényszer- és gyermekmunkát.
  • Tiszteletben tartjuk az egyén méltóságát és a munkavállalók társulási jogát. A munkavállalóink zaklatásának minden formáját - legyen az akár egyéni, akár csoportos - elfogadhatatlannak tartjuk és határozottan fellépünk ellene. Döntéseink során arra törekszünk, hogy a másokra való odafigyelés révén érjünk el kimagasló eredményességet.
  • Fokozottan figyelünk arra, hogy felületeinken megjelenő tartalmak - beleértve a hirdetések is - szintén harmonizáljak az Európa Tanács egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség elveivel. Ennek megfelelően elutasítjuk azon tartalmak közzétételét, melyek valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség elleni gyűlölet keltésére, kirekesztésére, rágalmazás vagy becsületsértés megvalósítására alkalmasak lehetnek, valamint gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatják.


Jelen “Egyenlőség irányelvek” megjelentetésének célja, hogy informáljuk a közvéleményt működésünkről.
Elvárjuk minden Partnerünktől, hogy ezen dokumentumban lefektetett értékek és elvek mentén működjenek, munkájuk során kerüljék a visszaélés és a megkülönböztetés minden formáját és ne cselekedjenek mások sérelmére.


A fentebb leírtak, valamint a hatályos jogszabályok mellett működésünk alapját képezik az alábbi irányelvek és nyilatkozatok:

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×