Zöldunió

(érvényes 2019. november 21-től)

Ajánlatkérő vagy leendő Szerződő Fél (a továbbiakban: Potenciális Partner) a DAT Design And Trend Kft. (a továbbiakban: Zöldunió) által küldött Egyedi bemutatkozó (a továbbiakban: Egyedi bemutatkozó) közlésével (a továbbiakban: Értesítés) bizalmas jellegű adatokhoz, információkhoz (a továbbiakban: Üzleti Titok) férhet hozzá.

Az Értesítés közöltnek minősül a Zöldunió által használt elektronikus levelezőrendszerei által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

Potenciális Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott Üzleti Titkot csak és kizárólag az Egyedi bemutatkozó elkészítésének célja, így Felek együttműködésének elősegítése érdekében tanulmányozza át, és azt csak a szükséges és elégséges mértékben, jogszerű módon, a Zöldunió előzetes írásbeli hozzájárulásával vagy jogszabályi előírás alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személy számára. A Potenciális Partner tudomásul veszi, és beleegyezik abba, hogy az Üzleti Titok részére történő kiadása az Üzleti Titokkal kapcsolatos semmilyen licencet, engedélyt, érdekeltséget vagy jogot nem ruház át a számára.

Az Üzleti Titkot a Potenciális Partner köteles titokban tartani, azt tilos közzétenni, publikálni, reprodukálni, terjeszteni, rögzíteni, hasznosítani, továbbadni, visszafejteni, másolni, többszörözni, hozzáférhetővé tenni vagy átruházni bárki számára bármilyen formában, bármilyen eszközzel és bármilyen módon, illetve bármilyen célra, akár ingyenesen, akár visszterhesen, illetve tilos azt egyébként a Zöldunió érdekeit sértő bármely módon felhasználni.

Potenciális Partner tudomásul veszi, hogy az őt terhelő titoktartási kötelezettség azon egyéb személyre is kiterjed, akit az Egyedi bemutatkozó áttekintésébe bevon, amely személy magatartásáért felelősséget vállal.

Potenciális Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

Potenciális Partner titoktartással kapcsolatos kötelezettsége megszegése esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint a Zöldunióval szemben.

Jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hivatkozó jogszabályokban, rendeletekben, állásfoglalásokban és irányelvekben foglaltak vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen Feltételekben leírtak mindaddig érvényben vannak, amíg a Zöldunió annak változásairól Partnereit írásban nem értesíti, vagy Webhelyén (http://www.zoldunio.hu) nem frissíti az aktuális Feltételeket.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×