Zöldunió

Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete

Csak azok, akik szakmán belül vannak, tudják, hogy a dísznövénytermesztők élete sem különb a termelés más területén dolgozókénál. Sőt, mivel a dísznövények vásárlása, felhasználása még inkább életszínvonal függő, a gazdasági élet minden rezdülése sokkal jobban érezteti hatását munkánkban. Szerencsére a felgyorsult fejlődés, a környezet és az életkörülmények gyors változása ma már egészen más tartalmat kölcsönöz a dísznövénytermesztés fogalmának, mint ahogy korábban tartottuk. A dísznövények használata a 21. századra általánossá vált, életünk szinte elviselhetetlen lenne nélkülük. A dísznövény ma már nem luxus, emberi igényeket, termelése valós szükségleteket elégít ki. Termelő és gazdálkodó tevékenység, kertészeti vállalkozás, olyan szakterület, ahol szintén erős verseny van. Az ágazat profitképes, vagy azzá tehető, de ha gazdasági jelentőségét nézzük, akkor meg kell állapítanunk, hogy nagy szerepe van a foglalkoztatásban, és a vidék népességmegtartásában. Megélhetést biztosít, a körfolyamat végén pedig állami bevételt hoz. Ezek a tényezők is megjelenítik a dísznövénytermesztés megváltozott szerepét, és növekvő jelentőségét. 

ILYEN MEGNÖVEKEDETT JELENTŐSÉG MELLETT, MI A SZÖVETSÉG FELADATA?

Az, hogy megvédjük a dísznövényes társadalom érdekeit. Évről évre számos változás, kihívás születik. Ezekre kell olyan válaszokat adnunk, amelyekkel a dísznövényes társadalom legszélesebb rétegei egyetértenek, nemcsak termesztőink, hanem kereskedőink is. A döntések hozzásegítenek piacunk bővítéséhez, forgalmunk növeléséhez, ugyanis csak így fejleszthetjük tevékenységünk színvonalát, őrizhetjük meg a nemzetközi versenyben részesedésünket.

TEHÁT, MILYEN FELADATOKAT KELL MINDEHHEZ MEGOLDANUNK?

Sokat és sokrétűt. Csak néhány a legfontosabbak közül: A hazai és Európai Uniós, számunkra kedvező rendelkezések megszületését befolyásolni kívánjuk véleményezési jogunkon keresztül. Segítenünk kell tagjaink gyarapodását, beruházási és fejlesztési feladataik megoldásában, akár az EU-s, ill. hazai támogatások elnyerésének segítségével. Kereskedőinket abban, hogy áruik minél szélesebb körbe, így a határon túlra is eljussanak Fogyasztást ösztönző marketing tevékenységet kell kidolgoznunk és folytatnunk, az ehhez szükséges pénzalapokat elő kell teremtenünk. Segítenünk kell az önköltséget csökkentő alternatív energiák hasznosítását, különösen a termálenergia széleskörű elterjedését, a hozzá szükséges beruházások pénzügyi hátterének megteremtésével. Szeretnénk a kutatást, oktatást, szaktanácsadást magasabb szintre emelni, mert a nemzetközi szintéren csak nagyobb felkészültséggel állhatjuk a versenyt. Tudjuk, hogy a megnövekedett környezetvédelmi előírásoknak eleget kell tennünk. Igyekszünk tagjainkat segíteni abban, hogy a megkívánt változtatásokat minél könnyebben tehessék meg. Maga a Díszkertész Szövetség csak eszköze a tagság boldogulásának. Erőnk fokozása nem öncél, hanem hatékonyságunk növelésének kívánalma! Minél pontosabb adat-felvételezéssel bizonyítani kívánjuk a dísznövényes szakma nagyságát, sokszínűségét, gazdasági erejét és fontosságát, hogy a kormányzat fogadja el a Szövetséget tárgyalófélnek. Ehhez kérjük a termesztő és kereskedő kollégákat, hogy kapcsolódjanak be munkánkba, mert az elénk kitűzött feladatok csak összefogással oldhatók meg.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×